Future Food Fund – Investment Manager

Future Food Fund is een EUR 12m seed capital fonds, opgericht en gefinancierd door 30 ondernemers. Deze ondernemers, voornamelijk met een achtergrond in food&agri en technologie, ambiëren om actief deel te nemen aan het fonds, niet alleen met geld maar ook met kennis, ervaring en netwerk. Future Food Fund richt zich op Nederlandse startups die impact willen maken in de food&agri sector met innovatieve technologieën en /of disruptieve verdienmodellen. Future Food Fund is operationeel sinds 2017 en investeerde reeds in Phenospex, Foamplant, AvL Motion, Thatchtec en Pieter Pot.

Investment Manager

Als investment manager ben je binnen het investeringsteam actief bij zowel het initiëren van nieuwe investeringen, de executie van transacties als portfolio management.