InnovationQuarter – Senior Business Developer Energie

InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Sinds 2014 werken ze aan strategische, economische en maatschappelijke Impact. De energietransitie is één van de leidende innovatiethema’s. Centraal staan de ontwikkelingen op gebied van groene waterstof, elektrificatie en energie-opslag. Deze vragen om een strategische prioritering, een ecosysteemaanpak en innovaties.

Senior Business Developer Energie

Als Senior Business Developer werk je aan baanbrekende programma’s en projecten met economische én maatschappelijke impact. Je treedt op als onafhankelijk procesregisseur op het gebied van duurzame energie. In nauwe samenwerking met regionale bedrijven, kennisinstellingen en overheden, zet je je in om het innovatienetwerk te versterken en de energietransitie te versnellen.