Stichting De Noordzee – Directeur

Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee (SDN) is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie, gevestigd in het centrum van Utrecht, die zich met hart en ziel inzet voor een schone en gezonde Noordzee. SDN is al 40 jaar dé organisatie als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. Ze richten zich op vier doelen: Ruimte voor natuur, Schone zee, Duurzaam voedsel en Natuurvriendelijke energie. Samen met anderen werken zij aan het oplossen van de grootste milieu-uitdagingen op de Noordzee.

Directeur – Bestuurder

De Directeur is eindverantwoordelijk voor SDN en hierbij o.a. verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de (internationale) strategie. Als boegbeeld van de organisatie is hij/zij verantwoordelijk voor de samenwerkingen (o.a. het bedrijfsleven, overheid, ngo’s en kennisinstellingen) en het uitdragen van standpunten via publiciteit en lobby. In samenwerking met het team, acquireert de Directeur financiële middelen en onderhoudt hij/zij contacten met fondsen, sponsoren, subsidiegevers en (potentiële) partners. Hij/zij geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de programma’s.