TNO – Director Market Unit Circulaire Economie & Milieu

Verduurzaming is dé maatschappelijke uitdaging van deze tijd. Door klimaatverandering en een kritische visie op grondstofgebruik staat het onderwerp bij bedrijven en overheden hoog op de agenda. Als men in 2050 een volledig circulaire en duurzame economie wil bereiken, dan is het van belang dat materialen worden hergebruikt. Ook moet er gewerkt worden aan een schoner milieu én aan een integrale aanpak om de uitstoot van CO2 omlaag te krijgen. TNO werkt aan toepassingen en maatregelen om dat te realiseren. De unit Circulaire Economie & Milieu neemt hierbij binnen TNO het voortouw. Met 100 medewerkers en veel in- en externe samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan het realiseren van deze ambitieuze doelstelling.

Director Market Unit Circulaire Economie & Milieu (DM)

De DM is verantwoordelijk voor het verder commercieel uitbouwen van de unit Circulaire Economie & Milieu, het ontwikkelen en onderhouden van relaties met Key Accounts en het acquireren van nieuwe vragen en opdrachten. Hierbij vormt de DM de brug tussen wetenschap/onderzoek en de markt en vergroot als zodanig de bekendheid van de unit. Marktgericht denken, ondernemerschap en klantgerichtheid staan hierbij centraal.