CEO Taxi Electric

Taxi Electric is de eerste volledig elektrische taxiservice van Europa met als missie de taximarkt te verduurzamen. Taxi Electric is gevestigd in Amsterdam en heeft concrete plannen om in een franchise model taxiservices in heel Nederland aan te bieden.

De functie

De CEO wordt verantwoordelijk voor de landelijke uitrol van de ‘service’ organisatie om de groei van Taxi Electric in Nederland (scale the business) te bewerkstelligen. In het kader hiervan aanscherpen en uitvoeren van de groeistrategie en het realiseren van de omzetdoelstellingen voor zowel de consumenten – als de zakelijke mark.