InnovationQuarter – Hoofd Investeren

InnovationQuarter (IQ) is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Sinds 2014 werkt IQ aan strategische, economische en maatschappelijke Impact voor Zuid-Holland. Door: samenwerking te organiseren tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid om nieuwe business te realiseren (Innoveren), vernieuwende en snelgroeiende bedrijven te financieren (Investeren) en buitenlandse bedrijven te helpen bij het vestigen in Zuid-Holland en Zuid-Hollandse bedrijven te helpen bij het ondernemen in het buitenland (Internationaliseren).

Hoofd Investeren

Het Hoofd Investeren geeft leiding aan de BU Investeren en is derhalve verantwoordelijk voor het behalen van de investeringsdoelstellingen van IQ. Je bent verantwoordelijk voor het aanscherpen van de investeringsstrategie en het signaleren van kansen. Je geeft leiding aan de verdere uitbouw en de professionalisering van de 3 fondsen (IQCapital, UNIIQ en ENERGIIQ) en draagt zorg voor het behalen van impact op economisch en maatschappelijk niveau. Je zult IQ vertegenwoordigen op relevante netwerkbijeenkomsten en naar relevante stakeholders, kortom je bent hét gezicht van de BU Investeren naar de markt.