Invest-NL – Senior Business Development Manager

Invest-NL

Nederland moet duurzamer en innovatiever. Dat vraagt om toewijding, geduld en kapitaal. Maar dat vraagt vooral om ondernemers. Echte ondernemers met echt goede plannen voor het Nederland van de toekomst. Invest-NL werkt samen met marktpartijen en partners uit de financiële en publieke sector, levert expertise bij het investor ready maken van ondernemingen en projecten, en ontwikkelt vanuit zijn professionaliteit financieel instrumentarium in samenwerking met publieke en Europese partners om Nederland innovatiever en duurzamer te maken.

Senior Business Development Manager Circulaire Economie

  • Hoofdtaken:
  • Marktonderzoek in sectoren: zelfstandig onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling van (financiering van) circulariteit in specifieke markten, en presentatie daarvan op relevante podia;
  • Ontwikkeling van building blocks: initiatie van en deelname aan communities of practice; ontwikkeling van (financiële) tools die circulariteit ondersteunen;
  • Bedrijfsbegeleiding: bedrijven en consortia helpen bij de ontwikkeling naar een circulaire bedrijfsvoering, en naar een financierbare circulaire propositie; participeren in dealteams.