Delft Enterprises

Delft Enterprises participeert in spin-off bedrijven van de TU Delft. Start-ups die zijn ontstaan uit het intellectueel eigendom van de universiteit en waarvoor voorafgaand vaak jarenlang onderzoek is verricht. Delft Enterprises ziet een belangrijke doelstelling in het vertalen van waardevolle innovaties naar economische en maatschappelijke impact middels het opzetten van start-ups en verstrekken van licenties. De filosofie van Delft Enterprises is dat ze innovatie (veelbelovende ideeën van de TU Delft) verbinden met ondernemerschap en financiering.