Invest-NL

Nederland moet duurzamer en innovatiever. Dat vraagt om toewijding, geduld en kapitaal. Maar dat vraagt vooral om ondernemers. Echte ondernemers met echt goede plannen voor het Nederland van de toekomst.

Invest-NL werkt samen met marktpartijen en partners uit de financieĢˆle en publieke sector, levert expertise bij het investor ready maken van ondernemingen en projecten, en ontwikkelt vanuit zijn professionaliteit financieel instrumentarium in samenwerking met publieke en Europese partners om Nederland innovatiever en duurzamer te maken.