TNO

Verduurzaming is dé maatschappelijke uitdaging van deze tijd. Door klimaatverandering en een kritische visie op grondstofgebruik staat het onderwerp bij bedrijven en overheden hoog op de agenda. Als men in 2050 een volledig circulaire en duurzame economie wil bereiken, dan is het van belang dat materialen worden hergebruikt. Ook moet er gewerkt worden aan een schoner milieu én aan een integrale aanpak om de uitstoot van CO2 omlaag te krijgen. TNO werkt aan toepassingen en maatregelen om dat te realiseren. De unit Circulaire Economie & Milieu neemt hierbij binnen TNO het voortouw. Met 100 medewerkers en veel in- en externe samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan het realiseren van deze ambitieuze doelstelling.